دسته بندی مشاغل
چربی گیر
چربی گیر ثقلی برای جمع آوری چربی های نامحلول ، موجود در فاضلاب آشپزخانه بکار میرود. این چربی ها در اثر مصرف روغن های گیاهی و حیوانی در تولید و طبخ غذا، تولید شده و هنگام شستشوی ظروف و تجهیزات پخت، تحت عنوان فاضلاب وارد سیستم دفع فاضلاب می شود.
اطلاعات تماس